Klare taal

klare taal voor een toegankelijke website

De meeste mensen hebben weinig tijd. Bovendien moet iedereen elke dag veel informatie verwerken. Zoek je iets op een website, dan wil je in één oogopslag zien dat je je op de juiste pagina bevindt. Daarna wil je met zo weinig mogelijk scrollen en klikken informatie vinden die je zoekt.

Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen is laaggeletterd (PIAAC 2014). Deze personen kunnen niet voldoende lezen, schrijven en informatie verwerken om zelfstandig te functioneren in de samenleving. Bijkomend vormt vlot werken met een computer en toegang tot het internet vaak een extra hindernis. Een aanzienlijk deel van deze groep bestaat uit ouderen, omdat zij online moeilijker hun weg vinden. Een website die hen op weg helpt zodat ze zelfstandig informatie kunnen vinden, versterkt het gevoel van zelfredzaamheid en heeft een positief effect op de band met de zorgverstrekker.

Jongeren gaan vlot om met ICT, maar hebben meer moeite met grote brokken tekst. Met een aantrekkelijke layout en voldoende beelden blijven jongeren geboeid. Teksten in klare taal zijn vlot leesbaar vanaf de leeftijd van 12 tot 14 jaar.

Als de moedertaal van de bezoeker niet het Nederlands is, is er nog meer behoefte aan eenvoudige, duidelijke taal en structuur. Wie te weinig Nederlands kan lezen, wil toch zijn of haar weg vinden naar je website. Een studie in de VS toont dat advocaten klare taal verkiezen boven juridische taal omdat de boodschap overtuigender is en beter te begrijpen. Bovendien hebben ze meer vertrouwen in de professionele kwaliteiten van de auteur van teksten in klare taal (Straubet al, 2014). Met andere woorden: een eenvoudige uitleg wordt ook door kenners gewaardeerd.

vuistregels voor klare taal

Een tekst in klare taal opstellen kan aan de hand van enkele regels:

  • Duidelijke structuur waarbij de belangrijkste informatie bovenaan de tekst staat en vooraan in de zin
  • Zinnen van niet meer dan 10 woorden
  • Lijstjes bij opsommingen
  • Korte, eenvoudige woorden
  • Kernwoorden vetgedrukt (niet onderlijnen, niet kapitaliseren)
  • Zwarte letters op witte of lichte achtergrond
  • Een duidelijk, schreefloos lettertype

schrijf klare taal (AnySurfer)

Een website kan technisch goed toegankelijk zijn, maar dit verliest zijn waarde als de inhoud moeilijk te begrijpen is voor de bezoeker. Een website met informatie die voor iedereen belangrijk is, moet geschreven zijn in duidelijke taal die iedereen begrijpt.

De kunst is dus om webteksten voor het grote publiek zo te schrijven dat iedereen ze begrijpt, ook mensen die niet hoog opgeleid zijn of niet vaak (moeten) lezen. De teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een duidelijke structuur. Er staan geen overbodig moeilijke woorden of ingewikkelde zinnen in. Daardoor zijn ze ook prettiger om te lezen voor iedereen.

Bron: AnySurfer website

Winke Brits

Specialiste helder communiceren en klare taal.Winke helpt u bij het opstellen van uw teksten in klare taal.