Artikel detail

Vanaf de zomer van 2018 moeten alle websites van openbare instanties verplicht voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap een betere toegang hebben tot deze informatie.

Nieuwe Europese richtlijn

Op 26/10/2016 keurde het Europese Parlement de richtlijn inzake de toegankelijkheid van het web ('Web Accessibility Directive') goed.

Deze richtlijn verplicht openbare instanties zoals openbare ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten... om hun websites en mobiele applicaties meer toegankelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap een betere toegang hebben tot deze informatie.

In de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Patiëntenplatform staat nu dat de website moet voldoen aan de vereisten voor het AnySurfer label. Met de nieuwe richtlijn worden deze vereisten nog verder aangescherpt.

Deze richtlijn moet binnen de 21 maanden omgezet worden naar een nationale wet en wordt dan van kracht in België.

Publieke informatie

Deze wet is van toepassing op websites en online applicaties van o.a. nationale, regionale of plaatselijke overheden en instanties beheerst door publiek recht, indien deze verenigingen zijn opgericht om aan behoeften in het algemeen belang te voldoen.

De wet is niet verplichtend voor inhoud van extranetten en intranetten of voor inhoud van websites en mobiele toepassingen die beschouwd worden als archief.

Vreemd genoeg gelden deze richtlijnen niet voor websites en online applicaties van de publieke omroepen, ngo's die geen diensten verstrekken essentieel voor het publiek, initiatieven van industriële of commerciële aard.

Goede zaak voor iedereen

Ongeveer 15% van de bevolking zijn personen met een handicap, zoals mensen met een motorische handicap, blinde personen, slechtziende personen, personen met kleurenblindheid, dove of slechthorende personen, personen met een concentratiestoornis of andere cognitieve stoornissen, epileptici en personen die last hebben om repetitieve handelingen uit te voeren (RSI).

Bijkomend zal iedereen wel eens met een tijdelijke functiebeperking te kampen hebben. Met een gebroken pols kan je de muis immers niet gebruiken. Vroeg of laat komt iedereen bovendien in de doelgroep van ouderen terecht. Toegankelijkheid is een goede zaak voor iedereen.

Concreet

De websites en online applicaties moeten voldoen aan de Europese standaard EN 301 549 V1.1.2. Deze komt overeen met de internationale standaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 A en AA van het World Wide Web Consortium (W3C).

De voorschriften voor het huidige AnySurfer label komen overeen met de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 A. Informeel heeft AnySurfer bevestigd dat ze een update van hun voorwaarden plannen om in lijn te zijn met de richtlijn inzake de toegankelijkheid van het web ('Web Accessibility Directive').
Dit komt erop neer dat websites en mobiele applicaties ook aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 AA moeten voldoen om het AnySurfer label te behalen.

Bronnen en links:

Koen Van Nuffelen

Koen Van Nuffelen

Specialist in het ontwikkelen van patiëntgerichte websites.

ontvang tips voor online communicatie in de zorg

* verplicht veld