Artikels

We stonden dit jaar op de ICT-dag van Domus Medica. We stelden er onze nieuwe oplossing, "patiëntgerichte praktijkwebsite", voor.

Lees meer

Vanaf de zomer van 2018 moeten alle websites van openbare instanties verplicht voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap een betere toegang hebben tot deze informatie.

Lees meer

De hedendaagse patiënt gaat zich meer en meer gedragen als een consument. Hierbij volgt hij dezelfde gedragingen en mechanismen als bij eender welke andere 'aankoop'. Dit vraagt best wel wat aanpassing voor de zorgverlener en hoe die best communiceert. De gedragsverandering van de patiënt brengt nochtans heel wat nieuwe mogelijkheden met zich mee.

Lees meer over online communicatie in de medische sector

Op 15 december reikte het Vlaams Patiëntenplatform voor de vierde keer een oorkonde uit aan 44 Vlaamse ziekenhuizen. De ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be. Voor de uitreiking van de oorkondes wisselden ziekenhuismedewerkers ervaringen uit over patiëntenparticipatie.

Lees meer

ontvang tips voor online communicatie in de zorg

* verplicht veld