AnySurfer en WCAG

AnySurfer label

Het behalen van het AnySurferlabel is een LT (lange termijn) criterium voor het meetinstrument indicator patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite.

'Criterium 1.12 AnySurfer label':

Een ziekenhuiswebsite kan een heleboel interessante informatie bevatten voor patiënten, maar toch niet toegankelijk zijn. Het AnySurfer label (www.anysurfer.be) biedt garanties dat een website toegankelijk is voor iedereen, inclusief gebruikers met een handicap.

AnySurfer heeft als doel de digitale wereld toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. ‘Toegankelijk’betekent dat websites en digitale documenten bruikbaar zijn voor iedereen, ook voor personen met een handicap.

Toegankelijke websites zijn over het algemeen ook beter geschikt voor kleine beeldschermen van smartphones en tablets, zijn bruikbaar in iedere webbrowser en scoren beter in de resultaten vanzoekmachines. Toegankelijke websites en documenten zijn dus beter voor alle bezoekers en lezers.

Werkwijze: Zoek het AnySurferlabel op de website.

over Anysurfer

AnySurfer promoot de toegankelijkheid van websites en digitale documenten voor blinden, slechtzienden en andere personen met een handicap in België. Het is tevens de naam van een kwaliteitslabel dat toegekend wordt aan websites die toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

Bron: Wikipedia

voor wie?

Personen met een handicap

Ongeveer 15% van de bevolking zijn personen met een handicap. Ook zij bezoeken uw website. Er bestaan uiteenlopende hulpmiddelen om computers en smartphones te gebruiken als je een handicap hebt. Hou rekening met deze doelgroep bij het bouwen van uw site. Zo geeft u iedereen toegang, ongeacht handicap of gebruikte apparatuur.

Deze doelgroep bestaat onder andere uit:

 • Mensen met een motorische handicap
 • Personen die blind zijn
 • Personen die slechtziend zijn;
 • Kleurenblinden
 • Slechthorenden
 • Doven, bij wie de gebarentaal de moedertaal is en het Nederlands de tweede taal is
 • Dyslectici, personen met een concentratiestoornis of andere cognitieve stoornissen. Hierbij kunnen animaties of ingewikkelde teksten een probleem vormen
 • Epileptici bij wie knippering een aanval kan uitlokken
 • Personen die last hebben om repetitieve handelingen uit te voeren (RSI), kunnen gelimiteerd zijn in het gebruik van een muis

Mensen zonder handicap

Andere groepen in de samenleving hebben officieel geen handicap, maar ze ondervinden toch ook toegankelijkheidsproblemen. Dus ook voor deze mensen biedt een toegankelijke website voordelen:

 • Ouderen, bij wie het zicht, gehoor en mobiliteit achteruit gaan
 • Mobiele surfers die een tablet of smartphone gebruiken, bevinden zich in een 'handicapsituatie'. Ze hebben geen muis, ze moeten vaak zoomen, hebben slecht contrast (in combinatie met storend licht) en kunnen meestal geen Flash-websites bezoeken
 • Er zijn ook personen die in een luidruchtige omgeving surfen of in een omgeving waarbij ze geen geluid kunnen aanzetten (zoals in de bibliotheek). Als ze geen hoofdtelefoon bij de hand hebben, zijn deze personen doof in deze situaties
 • Mobiele surfers hebben vaak een tragere internetverbinding. Soms kiezen ze ervoor om geen afbeeldingen te laden
 • Geavanceerde gebruikers (power users) gebruiken zoveel mogelijk het toetsenbord in plaats van een muis, hiermee kan je veel sneller surfen
 • Bezoekers met een andere moedertaal, die baat hebben bij ondertitelde video's zoals voor doven en slechthorenden

Een aanzienlijk deel van de bezoekers heeft dus voordelen van een toegankelijke website. Wie daarentegen toegankelijkheid niet nodig heeft, heeft er ook geen last van.

Vergeet ook niet dat iedereen (tijdelijk) gehandicapt kan zijn (gebroken pols waardoor je de muis tijdelijk niet kunt gebruiken). Vroeg of laat komt iedereen bovendien in de doelgroep van ouderen terecht. Toegankelijkheid is voor iedereen.

Bron: AnySurfer website

WCAG 2.0 AA verplichtingen

Staats-, regionale en lokale overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen mogen enkel nog toegankelijke websites en apps maken. Dit omvat zowel tekst als andere informatie, downloadbare documenten en formulieren, en interactie, zoals authenticatie , het verwerken van digitale formulieren en online betalingen.

Dit is verplicht voor nieuwe websites die online gaan vanaf 23 september 2018
Bestaande websites, gebouwd voor 22 september 2018, moeten toegankelijk zijn tegen 23 september 2020.

Dit is ook verplicht voor kantoorbestandsformaten die gepubliceerd zijn voor 23 september 2018 als ze nodig zijn voor actieve administratieve processen.

Dit is ook verplicht voor de apps die ze publiceren vanaf 22 juni 2021.

Om toegankelijk te zijn, moet een website of app voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.0 niveau AA. Referentie richtlijnen en technieken (Engelstalig)

Elke website zal een toegankelijkheidsverklaring bevatten. De Commissie zal hiervoor een template uitwerken. De toegankelijkheidsverklaring moet in elk geval een feedbackmechanisme bevatten zodat bezoekers toegankelijkheidsproblemen kunnen melden. Er moet ook een link vorzien zijn naar de instantie die kan optreden als de overheidsinstantie niet (voldoende) op klachten reageert. De toegankelijkheidsverklaring kan toelichten welke inhoud niet toegankelijk is, maar moet dan ook de redenen daarvoor geven en toegankelijke alternatieven aanreiken.

Bron: Europese Richtlijn: Wie doet wat  (Bart Simons, 31/01/2017, Anysurfer website) 

Kris D'Aes

Specialist gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Vraagtekens bij je bestaande website of plannen voor een nieuw project? Kris bekijkt graag samen met jou de mogelijkheden om tot een doordachte oplossing te komen.